ŠKD

ŠKD info

31 august

Informácie o úhrade poplatkov za ŠKD v školskom roku 2021 / 2022.

ČÍTAJ
Oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

24 august

Prváci a deviataci spolu usmiati a šťastní.

ČÍTAJ
Športové triedy

Video pozdravy športovcov

30 apríl

Prezrite si vynovenú sieň slávy a nové video pozdravy od našich najúspešnejších absolventov!

ČÍTAJ
Športové triedy

Výsledky talentových skúšok do športových tried 2021/2022

29 apríl

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy so zameraním na FUTBAL a AEROBIK za školský rok 2021/2022

ČÍTAJ
Športové triedy

VÝBER ŽIAKOV DO ŠPORTOVÝCH TRIED 2021/2022

14 apríl

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2.4.20821 15:00 – 16:00, KONZULTÁCIE PRE RODIČOV záujemcov o ŠT 21.4.2021

ČÍTAJ
Oznamy

Rozhodnutie ministra z 19.4.2021

12 apríl

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov rozhoduje

ČÍTAJ
Oznamy

Školské pomôcky pre školský rok 2021/2022

26 marec

vzhľadom na situáciu si môžete školské pomôcky pre budúci školský rok 2021/2022 objednať elektronicky

ČÍTAJ
Oznamy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2021/2022

26 marec

sa uskutoční elektronicky 28. apríla 2021. Prihlášky je možné vypísať a odosielať najneskôr do 28.04.2021

ČÍTAJ
Oznamy

Poplatok za ŠKD a ŠJ na rok 2021

24 február

Vážení rodičia, poplatky za ŠKD a ŠJ sú stanovené vo VZN mesta Prievidza č. 1/2020.

ČÍTAJ
Oznamy

Návrat do škôl február 2021- aktualizácia 18.2.2021

18 február

Od 22.2.2021 prechádza 1.stupeň na prezenčnú formu vzdelávania. Prosíme rodičov pri nástupe žiaka odovzdať triednej pani učiteľke Čestné vyhlásenie a súhlas so spravovaním údajov

ČÍTAJ
Oznamy

Návrat do škôl 2021-aktualizácia 8.2.2021

3 február

Ministerstvo školstva vydalo nový manuál k návratu žiakov do škôl, aktualizovaný ku dňu 8.2.2021.

ČÍTAJ
Oznamy

Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021

12 január

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhoduje.

ČÍTAJ
Oznamy

Návrat do škôl 2021

4 január

Materiál slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR.

ČÍTAJ
Oznamy

Zmena v trvaní prázdnin

15 december

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

ČÍTAJ
Športové triedy

Výsledky talentových skúšok do športových tried 2020

10 jún

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy so zameraním na FUTBAL a AEROBIK za školský rok 2020/2021

ČÍTAJ
Oznamy

Usmernenie vlády SR

30 august

Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní po prvom nástupe dieťaťa do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bez-infekčnosti.

ČÍTAJ