Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021

Miesto: okolie regiónu PD

Termín: sobota (2hod) 1xmesačne

Miesto: chodba 1.poschodie

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 3.A

Termín: Pondelok, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 2.A

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: tanečná sála

Termín: Pondelok, 14:00 - 15:00

Miesto: tanečná sála

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: tanečná sála

Termín: Utorok, 15:00 - 16:00

Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Pondelok, 14:00 - 15:00

Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

Miesto: učebňa č. 40

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: učebňa č. 9

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: tanečná sála

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

Miesto: šport.areál, telocvičňa

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 3.C

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 3.C

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: dielne

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: učebňa č. 35

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: učebňa ANJ

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: región Horná Nitra

Termín: sobota, 1 x mesačne

Miesto: telocvičňa

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 9.A

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 9.B

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 9.C

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 9.A

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 9.B

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

Miesto: trieda 9.C

Termín: Streda, 14:00 - 15:00