Záujmové Útvary

Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2023/2024

. Miesto: okolie regiónu PD

Termín: Sobota, 5-krát ročne (1 hod. týždenne)

. Miesto: okolie regiónu PD

Termín: Sobota, 5-krát ročne (1 hod. týždenne)

. Miesto: trieda 2.B

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 2.B

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Utorok, 15:00 - 16:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Piatok, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Piatok, 15:00 - 16:00

. Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Pondelok a Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Pondelok a Streda, 15:00 - 16:00

. Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Utorok a Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Utorok a Štvrtok, 15:00 - 16:00

. Miesto: učebňa INF - č. 40

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: učebňa INF - č. 40

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 3.C

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: dielne

Termín: Piatok, 14:00 - 15:00

. Miesto: učebňa č. 35

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: telocvičňa

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: telocvičňa

Termín: Utorok, 7:00 - 8:00

. Miesto: Agama golf club

Termín: 1 x mesačne

. Miesto: Agama golf club

Termín: 1 x mesačne

. Miesto: trieda 9.A

Termín: Pondelok, 7:00 - 8:00

. Miesto: trieda 9.B

Termín: Štvrtok, 7:00 - 8:00

. Miesto: trieda 9.C

Termín: Pondelok, 7:00 - 8:00

. Miesto: trieda 9.A

Termín: Streda, 7:00 - 8:00

. Miesto: trieda 9.B

Termín: Pondelok, 7:00 - 8:00

. Miesto: trieda 9.C

Termín: Štvrtok, 7:00 - 8:00