Záujmové Útvary

Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023

. Miesto: okolie regiónu PD

Termín: Sobota, raz za 2 mesiace, 6-8 hod. turistika (1 hod. týždenne)

. Miesto: telocvičňa

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 3.A, 4.A

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Pondelok, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Pondelok, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Piatok, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Piatok, 14:00 - 15:00

. Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: fut. ihrisko, telocvičňa

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: učebňa č. 40

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: učebňa ANJ

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: chemické laboratórium

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: tanečná sála

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 2.B

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 4.C

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: učebňa VYV

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: dielne

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: učebňa č. 35

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: chemické laboratórium

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: telocvičňa

Termín: Piatok, 14:00 - 15:00

. Miesto: Agama golf club

Termín: 1 x mesačne

. Miesto: Agama golf club

Termín: 1 x mesačne

. Miesto: trieda 9.A

Termín: Streda, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 9.C

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 9.A

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 9.B

Termín: Štvrtok, 14:00 - 15:00

. Miesto: trieda 9.C

Termín: Utorok, 14:00 - 15:00