Trieda 1.B

Triedna učiteľka

Stanislava Ciglerová, Mgr.

1.-4.ročník, Angličtina

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Ivana Kračmerová, Mgr.

1.-4.ročník, Anglický jazyk

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov


Krajč Martin
Kudla Kristián
Nyilaš Patrik
Pekár Jakub
Petriska Felix
Pisoň Tomáš
Škitka Oliver Milan
Trval Kristián

Antolová Karin
Bieliková Dorota
Blahová Sofia
Čavojská Bianka
Hianiková Nina
Hrehušová Vanesa
Chudá Ema
Ivanišová Simona
Kanianska Sofia
Petrášová Paulína
Švecová Mia
Vetrichová Vivien

1.B

Rozvrh Hodín