Trieda 9.B

Triedna učiteľka

Slavomíra Dubinová, Mgr.

1.-4. roč., Anglický jazyk

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Alena Štorcelová, Mgr.

Biológia, Geografia

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Macko Tomáš
Macháč Nicolas
Mikula Bruno
Murko Martin
Pochotnyi Bohdan

Cechová Katarína
Gardian Júlia
Ivanová Elisa
Jánošíková Daniela
Melišová Sabina
Píšová Bibiána
Púčiková Lenka
Richterová Ema
Strháková Anissa
Šimurková Vanessa
Štefáková Lenka

9.B

Rozvrh Hodín