Projekty

Naša škola sa prihlásila a pracuje v nasledujúcich projektoch

Ekorok 2021

ČÍTAJ

Tenis do škôl

ČÍTAJ

Nadácia Orange

ČÍTAJ

eTwinning

ČÍTAJ

Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie.

ČÍTAJ

NÚCEM E-test

ČÍTAJ

Digiškola

ČÍTAJ

Modernizácia vzdelávania

ČÍTAJ

ENGLISHONE

ČÍTAJ

Prevencia sociálno-patologických javov

ČÍTAJ

Ekorok 2020

ČÍTAJ

Národný projekt

ČÍTAJ
AKTUÁLNE SÚŤAŽE

Zoznam aktuálne prebiehajúcich súťaží