Projekty

Naša škola sa prihlásila a pracuje v nasledujúcich projektoch

AdTech

DETAILS

Tréneri v škole

DETAILS

Ekorok 2023-24 Les, miesto zázrakov

DETAILS

Ekorok 2023

DETAILS

Ekorok 2022

DETAILS

Tenis do škôl

DETAILS

Nadácia Orange

DETAILS

eTwinning

DETAILS

Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie.

DETAILS

NÚCEM E-test

DETAILS

Digiškola

DETAILS

Modernizácia vzdelávania

DETAILS

ENGLISHONE

DETAILS

Prevencia sociálno-patologických javov

DETAILS

Ekorok 2020

DETAILS

Národný projekt

DETAILS
AKTUÁLNE SÚŤAŽE

Zoznam aktuálne prebiehajúcich súťaží