Trieda 5.C

Triedna učiteľka

Alena Štorcelová, Mgr.

Biológia, Geografia

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Slavomíra Dubinová, Mgr.

1.-4. roč., Anglický jazyk

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Bartík Alex
Bebej Samuel
Belica René
Bóna Daniel
Cagáň Evan
Lacko Samuel
Michálek Miroslav
Molnár Dávid
Novák Miloš
Obžera Patrik
Polák Lukáš
Sloboda Jakub
Szolik Samuel
Šrajer Lukáš
Štefanec Alex

Detková Hanka
Dolinská Nela
Holáková Vanesa
Hromadová Tamara
Jašková Nicol
Miháliková Ema
Špecíková Petra
Turcelová Timea

5.C

Rozvrh Hodín