Trieda 2.C

Triedna učiteľka

Silvia Pavolková, Mgr.

1.-4. ročník

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Jana Briatková, Mgr.

1.-4.ročník

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Fišer Leo
Javorka Jozef
Jelšic Marian
Kostolník Michal Antoni
Mandík Dominik
Myslivec Stanislav
Norulák Viliam
Palesch Henrich
Sliepka Sebastián
Šnirc Nikolas
Šnirc Tobias
Tomasoszki Dávid

Benkocká Daniela
Bezdeková Kristína
Mojžišová Nina
Parkányová Eliška
Patajová Olívia
Sekerešová Nela
Šišková Natália
Švorcová Sophie
Vaneková Vanesa
Weissová Michaela
Žiaková Sára

2.C

Rozvrh Hodín