Trieda 4.C

Triedna učiteľka

Jana Klátiková, Mgr.

1.-4.ročník

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Stanislava Ciglerová, Mgr.

1.-4.ročník, Angličtina

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Belica René
Číri Tomáš
Goberšic Jakub
Habovčík Oliver Martin
Kučera Jakub
Michálek Miroslav
Pánis Timon
Polák Lukáš
Putnoky Leonard
Šrajer Lukáš

Bališová Mia
Dolinská Nela
Gardian Emma
Habovčíková Karolína
Krebesová Michaela
Laurová Stella
Miháliková Ema
Melišková Michaela
Noruláková Zoja
Račková Nela
Sláviková Alžbeta
Šušolová Adela
Weissová Simona

4.C

Rozvrh Hodín