Trieda 9.A

Triedna učiteľka

Silvia Okenková, Mgr.

Biológia, Chémia, Športová príprava

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Cserge Sebastián
Gatial Alexej
Gono Timur
Kotian Pavol
Krpelan Alex
Kubaljak Jakub
Kytka Libor
Maikosa Oleksandr
Oravec Matúš
Paukov Alexander
Raffay Filip
Rusnák Andrej
Ševčík Adrian Anton
Štrbák Jozef

Bieleková Sabína
Kanianska Nela
Klčová Vanesa
Kmeťová Sarah
Rajcígelová Nelli
Sluková Kristína
Synková Stella
Velická Ivana
Vrtielová Laura

9.A

Rozvrh Hodín