Triedna učiteľka

Zuzana Pӧsová, Mgr.

Anglický, slovenský jazyk

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Černek Dominik
Néč Daniel
Riedl Patrik

Buzková Barbora
Hudecová Karolína
Ivargová Petra
Konečná Lea
Kováčiková Sára
Kubicová Vanesa
Kucmanová Yannica
Ličková Laura

Mokrá Matilda
Molnárová Mária
Nováková Hana
Prenga Angelica
Pšenková Laura
Schönová Soňa
Solčianska Diana
Staňová Alexandra
Šebová Ema
Škrobáková Timea
Štepánková Nela

7.B

Rozvrh Hodín