Trieda 7.B

Triedna učiteľka

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Xénia Píšová, Mgr.

Matematika, Slovenský jazyk

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Balej Lucas
Batuna Matej
Carrington Alexander Bond
Drexler Marcus Pavel
Ďurčo Roman
Glonek Simon
Ľachký Adam
Lauro Oliver
Nedeljak Stanislav
Nemec Lukáš
Ondrejička Jakub
Riedl Martin
Škorupa Maksim
Škultéty Adam

Čavojská Nela
Klincová Lenka
Luprichová Linda
Mihálková Nela
Murková Kristína
Pizúrová Sofia
Rujáková Paulína
Schӧnová Nina
Šišková Amália
Zahoranová Timea

7.B

Rozvrh Hodín