Školská knižnica

Školská knižnica

KNIHY PRE ROZVOJ NAŠICH DETÍ

SÚŤAŽE

Organizujeme literárne súťaže.

ZÁUJMY

Prehlbujeme v deťoch záujem o literatúru.

OBJAVOVANIE

Spoznávajte s nami nové obzory.

KNIŽNIČNÉ DOKUMENTY

AKTUÁLNE SÚŤAŽE A AKTIVITY

Zoznam aktuálne prebiehajúcich súťaží a aktivít