Trieda 7.A

Triedna učiteľka

Emília Dobrotková, Mgr.

Matematika, Biológia

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Katarína Chlumská, Mgr.

Slovenský, anglický jazyk, Etická výchova

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Gajdoš Sebastián
Gašparovič Dominik
Hausner Cedrik
Májik Filip
Masarik Samuel
Mokrý Martin
Pavlíček Marek
Pažický Jakub
Petic Dárius
Sedláček Andreas
Svitok Jakub
Štefanec Patrik

Borošová Veronika
Daňová Tosca
Dolinská Nina
Gálisová Ema
Geczyová Laura
Gönczi Victória
Homolová Victória
Kováčová Michaela
Šimkovičová Nela Mária
Ťažiarová Natália
Uríková Sabina
Zvalova Andrea Miroslavova

7.A

Rozvrh Hodín