História školy

História školy

začíname 1979...

VZNIK ŠKOLY

03. 09. 1979 na novovybudovanom sídlisku Kopanice sa otvorili brány 22 triednej ZDŠ s moderne vybudovanými špeciálnymi učebňami, školskou družinou a jedálňou. V tento deň sa posadilo na školské stoličky 847 žiakov do 27 tried. Prvým riaditeľom školy bol Mgr. Ivan Kozák, ktorý zabezpečoval personálne obsadenie ako aj materiálne vybavenie školy.
S rastom sídliska sa zvyšoval aj počet žiakov. Najvyšší počet tried mala škola v školskom roku 1982/83, v 46 triedach sa učilo 1320 žiakov. V nasledujúcom školskom roku 1983/84 bolo zapísaných do 1. ročníka 346 žiakov, ktorí sa učili v 13 triedach.

Postupne sa dobudovával interiér, pribudli dve veľké telocvične so šatňami a hygienickými zariadeniami.
V exteriéri svojpomocne zamestnanci školy so žiakmi a rodičmi dobudovávali športový areál, ktorý tvorili dve asfaltové ihriská, antuková atletická dráha dva sektory pre skok do diaľky a tri antukové tenisové dvorce. Škola patrila a aj patrí medzi školy s najlepšími podmienkami pre rozvoj telesnej výchovy a športu v širokom okolí.

ŠPORTOVÁ PROFILIZÁCIA

Od školského roku 1983/84 sa začala škola orientovať na športovú oblasť – hádzanú dievčat.
S platnosťou od 01. 09. 1985 bola podpísaná dohoda o zriadení Školského športového strediska hádzanej dievčat. Začiatky hádzanej sa spájajú s menom učiteľky – trénerky Mgr. Evy Bitarovej Michalíkovej. K najväčším športovým úspechom hádzanáriek patria:

2. miesto v Majstrovstvách SR – hádzaná starších žiačok (1994/95)
3. miesto v Majstrovstvách SR – hádzaná mladších žiačok (1994/95)
2. miesto Majstrovstvá škôl SR – hádzaná dievčat – (1995)
1. miesto na medzinárodnom turnaji dievčat v Poľskom Opole

Bývalá žiačka školy Zuzana Hrabovská bola úspešnou reprezentantkou SR v hádzanej.

ROZŠÍRENIE ŠPORTOV

Od školského roku 1992/93 bola podpísaná dohoda o zriadení športových tried so zameraním na hádzanú dievčat a futbal chlapcov.

Chlapci vo futbale tiež zaznamenali výrazné umiestnenia:

2. miesto Majstrovstvá SR mladších žiakov (1993/94)
2. miesto Majstrovstvá mladších žiakov v halovom futbale (1993/94)
1. miesto na medzinárodnom turnaji starších žiakov – Brno-Cap (1994)
2. miesto na halových Majstrovstvách SR starších žiakov (1994/95)
2. miesto na halových Majstrovstvách SR starších žiakov (1994/95)
1. miesto na Majstrovstvách SR mladších žiakov v malom futbale (1996/97)
1. miesto na Majstrovstvách SR mladších žiakov v halovom futbale (1996/97)
1. miesto mladších aj starších žiakov na medzinárodnom turnaji v talianskom Rimini (1999).
2. miesto na celoštátnom pohárovom turnaji starších žiakov NIKE PREMIER CAP (1999).

Naši žiaci sa zapísali do histórie žiackeho futbalu trojnásobným ziskom titulu Majster SR. Aj ďalšie školské roky priniesli množstvo súťažných futbalových stretnutí a škola dala slovenskému futbalu nejednú výraznú osobnosť: Peter Hrubina, Martin Škrtel, Juraj Kucka, Branislav Obžera, František Kubík,
Filip Hlohovský,Patrik Hrošovský, Peter Mazáň, Jan Vlasko, Štefan Pekár, Dušan Uškovič, Filip Oršula.

Učitelia so žiakmi dosahovali úspechy aj v predmetových olympiádach a súťažiacich v rámci okresu, kraja, SR i na medzinárodnej úrovni.

CUDZIE JAZYKY

Od školského roku 2001/2002 sme sa zamerali na posilňovanie vzdelávania v oblasti cudzích jazykov a medzinárodnej spolupráce a od školského roku 2011/2012 sme rozšírili športovú prípravu so zameraním na fitnes aerobik pre dievčatá.

Sme škola vysoko podporujúca šport a zdravý životný štýl. Ponúkame množstvo netradičných celoškolských aktivít, organizovaných na vysokej úrovni, s niekoľko ročnou tradíciou.

V rámci modernizácie vyučovania poskytujeme žiakom okrem svojich materských tried aj 17 kompletne vybavených odborných učební. Prostredníctvom ŠkVP má každý žiak možnosť v sebe objaviť a pod vedením pedagógov aj rozvíjať svoj talent.

Riaditelia školy

1979-1982

Mgr. Ivan Kozák

1982–1986

Mgr. Mária Grolmusová

1986–1991

Mgr. Imrich Pčola

1991–2001

Mgr. Gustáv Ondrejovič

2001-2016

Mgr. Viera Dušičková

2016-

Mgr. Ivana Škrteľová

Zástupcovia riaditeľa

1979-1984

Mgr. Helena Ďurišová

1979-1984

Mgr. Ivan Mihalus

1982-1986

Mgr. Mária Pavláková

1984-1990

Mgr. Ján Pribula

1986-1990

Mgr. Marta Lojová

1990-1991

Mgr. Gustáv Ondrejovič

1990-1997

Mgr. Antónia Kršková

1991-2001

Mgr. Viera Dušičková

1997-2011

Mgr. Juraj Linhart

2000-2001

Mgr. Helena Mešinová

2001-2002

Mgr. Mária Dorogi

2001-2013

Mgr. Mária Reisová

2011-2023

Mgr. Mária Jakubisová

2014-2016

Mgr. Ivana Škrteľová

2016-

Mgr. Eva Velická

2021-

Mgr. Silvia Okenková

2023-

Mgr. Zuzana Pösová

Výchovní poradcovia

1979-2004

Mgr.Viliam Hagara

2004-2013

Mgr.Mária Jakubisová

2013-2016

Mgr.Silvia Volková

2016-2018

Mgr.Alena Štorcelová

2019-

Mgr. Silvia Volková

Skupinové vedúce, koordinátorky voľného času, ŠSZČ

1979-1980

Iveta Paulovičová

1980-1982

Ľubica Petrášová

1980-1982

Marta Šurynová

1982-2013

Viera Uhliariková

1983-1985

Ľubica Nikmonová

1985-1986

Ľubica Mullerová

1986-1987

Anna Mráziková

1987-1988

Andrea Bogdanová

1988-1989

Božena Gatialová

Predsedovia rodičovskej rady

1979-1981

Ing.Vladimír Hvozdík

1981-1984

Ing.Gabriel Konečný

1984-1992

Vladimír Barcík

1992-1997

Ľudmila Luprichová

1997-2002

Antón Koszeghy

2002-2007

Viliam Ugróczy

2007-2012

Mgr.Milan Marko

2013-2019

Bc.Dalibor Bíro

2020-

Mgr.Vanda Miklasová

Vedúce ŠKD

1979-1980

Mgr.Anna Dubovcová

1980-1981

Soňa Janová

1981-1984

Mária Krištofová

1984-2000

Šarlota Jelušová

2000-2005

Alžbeta Šimová

2005-2012

Edita Moniaková

2012-2020

Kamila Kršková

2020-

Želmíra Nováková

Predsedovia Rady školy

1990-1991

Mgr.Viera Dušičková

1991-1994

Mgr.Paulína Roštárová

1994-1995

Mgr.Marta Froňková

1995-1999

Mgr.Mária Dorogi

1999-2013

Viera Uhliariková

2013-2016

Eva Dragašová

2016-2019

Ing.Ľubomír Svitek

2020-

Bc.Lucia Oravcová

Vedúce školskej jedálne

1979-2016

Darina Šemrincová

2016-

Iveta Pánisová

Školníci

1979-1985

Peter Maximovič Zajec

1982-1983

Ján Makovický

1985-1994

Vojtech Richter

1994-2000

Ján Žilka

2000-2016

Štefan Novotka

2016-

Milan Galanský