Trieda 8.A

Triedna učiteľka

Silvia Okenková, Mgr.

zástupkyňa riaditeľky pre šport a PR, biológia, chémia, športová príprava

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Blaho Milan
Cserge Sebastián
Gatial Alexej
Gono Timur
Kotian Pavol
Krpelan Alex
Kubaljak Jakub
Kytka Libor
Matejovič Matúš
Oravec Matúš
Paukov Alexander
Raffay Filip
Rusnák Andrej
Štrbák Jozef

Bieleková Sabína
Kanianska Nela
Klčová Vanesa
Kmeťová Sarah
Rajcígelová Nelli
Sluková Kristína
Synková Stella
Velická Ivana
Vrtielová Laura

8.A

Rozvrh Hodín