EKOROK 2020

Sponzor projektu: Nestlé Slovensko, s.r.o.

Organizátor: Centrum voľného času (ďalej CVČ), Ul.K.Novackého 14, Prievidza

 

Zámer projektu:

Problematika životného prostredia patrí k najdiskutovanejším a najčastejšie riešeným otázkam, každodenného života. Projekt je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy  NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na  prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

Cieľom tejto časti projektu  je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť  realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta.

Dokumenty projektu

Fotogaléria projektu

Národný projekt

PREV

Prevencia sociálno-patologických javov

NEXT