Trieda 8.C

Triedna učiteľka

Eva Sahuľová, Mgr.

Slovenský jazyk, Depejis

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Tatiana Niklesová, Ing.

Nemecký jazyk, Chémia

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Bello Vernon Muizz Iyanu
Jánoška Šimon
Krištof Denis
Őlvecký Jakub Ladislav
Rakytka Kristián
Sedlák Martin
Sekerák Martin
Šoltés Filip
Tomasoszki Martin
Valko Dávid

Ďurtová Alžbeta
Hianik Sofia
Jurčíková Viktória
Kodajová Kristína
Ranušová Sofia
Schubadová Ivana
Uríková Sabina
Vinkláriková Lýdia
Vraníková Petra
Žibeková Bianka

8.C

Rozvrh Hodín