Trieda 9.B

Triedna učiteľka

Zuzana Pӧsová, Mgr.

Anglický jazyk, Slovenský jazyk

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Zdenka Karpinská, Mgr.

Ruský jazyk, Slovenský jazyk, Etická výchova

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Blaho Milan
Černek Dominik
Néč Daniel
Riedl Patrik
Šingliar Tomáš

Buzková Barbora
Hudecová Karolína
Ivargová Petra
Konečná Lea
Kováčiková Sára
Kubicová Vanesa
Kucmanová Yannica
Ličková Laura

Mokrá Matilda
Molnárová Mária
Nováková Hana
Prenga Angelica
Schönová Soňa
Solčianska Diana
Staňová Alexandra
Šebová Ema
Škrobáková Timea
Štepánková Nela

9.B

Rozvrh Hodín