Triedna učiteľka

Eva Sahuľová, Mgr.

Slovenský jazyk, História

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Bello Vernon Muizz Iyanu
Jánoška Šimon
Őlvecký Jakub Ladislav
Rakytka Kristián
Sedlák Martin
Sekerák Martin
Šoltés Filip
Tomasoszki Martin
Valko Dávid

Čepková Nelly
Ďurtová Alžbeta
Hianik Sofia
Jurčíková Viktória
Kodajová Kristína
Ranušová Sofia
Schubadová Ivana
Tomasoszka Vanesa
Vraníková Petra
Žibeková Bianka

6.C

Rozvrh Hodín