Úvod

DNES

30. mája 2024

Čas do najbližšieho zvonenia:

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

Dôležité odkazy

Najnovšie oznamy

Interaktívna hodina chémie

Tento vzdelávací zážitok umožnil žiakom sledovať rôzne chemické pokusy, ktoré demonštrovali prepojenie chémie a fyziky s každodenným životom.

READ MORE

Slnečná Viedeň

Žiaci 6., 7. a 8.ročnika učiaci sa nemecký jazyk navštívili metropolu Rakúska.

READ MORE

Biologicko – geografická exkurzia ZOO Zlín

Výberom zvierat, vhodne zvolenými rastlinami približujúcimi biotop určitej oblasti a spolu s etnografickými prvkami tu bola zaujímavo navodená atmosféra všetkých svetadielov.

READ MORE

IQ olympiáda

Táto súťaž nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať.

READ MORE

Školský rok

končí o

Prázdniny

Najnovšie Aktivity

Školské aktivity a súťaže