DNES

21. januára 2022

Čas do najbližšieho zvonenia:

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

Dôležité odkazy

Najnovšie oznamy

Vianočná pohľadnica

V decembri sa naši žiaci zapojili do výzvy ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a vytvorili množstvo nádherných vianočných pohľadníc.

ČÍTAJ

Daruj a buď obdarovaný

Škola s energiou dostala od iniciatívy BerTO! oblečenie pre ZÚ Mini aerobik

ČÍTAJ

Mikuláš na škole s energiou

Mikuláš na škole s energiou

ČÍTAJ

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Anjel píše krídlom zopár viet...

ČÍTAJ

Školský rok

končí o

Prázdniny

Najnovšie Aktivity

Školské aktivity a súťaže