ŠKOLA S #ŠPORT #učenie #zábava #tvorivosť & ANGLIČTINA RUŠTINA energiou NEMČINA

DNES

25. septembra 2021

Čas do najbližšieho zvonenia:

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

Dôležité odkazy

Najnovšie oznamy

ŠKD info

Informácie o úhrade poplatkov za ŠKD v školskom roku 2021 / 2022.

ČÍTAJ

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Prváci a deviataci spolu usmiati a šťastní.

ČÍTAJ

Video pozdravy športovcov

Prezrite si vynovenú sieň slávy a nové video pozdravy od našich najúspešnejších absolventov!

ČÍTAJ

Výsledky talentových skúšok do športových tried 2021/2022

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy so zameraním na FUTBAL a AEROBIK za školský rok 2021/2022

ČÍTAJ

Školský rok

končí o

Prázdniny

Najnovšie Aktivity

Školské aktivity a súťaže