Úvod

DNES

7. decembra 2022

Čas do najbližšieho zvonenia:

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

Dôležité odkazy

Najnovšie oznamy

Náboj Junior

Medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž sa konala 25. 11. 2022 a spolu sa jej zúčastnilo 1392 tímov z ôsmich krajín Európy. Na Slovensku súťažilo 417 tímov.

READ MORE

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

READ MORE

Geografická exkurzia – VOYAGER – nikdy nekončiaca cesta

Navštívili KRAJSKÚ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM M. HELLA v ŽIARI NAD HRONOM . Absolvovali audiovizuálny program VOYAGER - nikdy nekončiaca cesta“.

READ MORE

Olympiáda v anglickom jazyku

V dvoch kategóriách súťažilo spolu 28 žiakov a to v písomnej a ústnej časti.

READ MORE

Školský rok

končí o

Prázdniny

Najnovšie Aktivity

Školské aktivity a súťaže