Športové triedy

Športové triedy fungujú na našej škole nepretržite už od roku 1992.

4. októbra 2021

Showtime Dance Levice 2021

Kvalifikácia na majstrovstvá V4 Showtime Dance Levice 2021.

ČÍTAJ

2. septembra 2021

Futbal v meste

Celoslovenské finále Futbal v meste v Bratislave

ČÍTAJ

30. apríla 2021

Video pozdravy športovcov

Prezrite si vynovenú sieň slávy a nové video pozdravy od našich najúspešnejších absolventov!

ČÍTAJ

SIEŇ SLÁVY

Naši žiaci, ktorí sa stali známi a úspešne reprezentovali alebo reprezentujú našu krajinu doma aj v zahraničí.

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL

Športové triedy so zameraním na futbal fungujú na našej škole nepretržite od školského roku 1992/93.
Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy máme od V. ročníka po jednej triede v každom ročníku.

Žiaci sa venujú futbalu:

4 hodiny do týždňa každý ročník

Marián Néma

SPP, tréner futbalu
POZRI PROFIL

Juraj Pekár, Mgr.

TSV - SPP, tréner futbalu
POZRI PROFIL

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FITNES

Predmet ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA AEROBIK je zahrnutý v týždennom rozvrhu športovej triedy a to v dotácií 4 hodiny do týždňa.
Tréning prebieha v telocvični, posilňovni, novovybudovanej zrkadlovej tanečnej sále ako aj na vonkajšom multifunkčnom ihrisku.
Obsahový štandard je pestrý.
V rámci neho žiaci prechádzajú rôznymi druhmi aerobiku : latino aerobik, Zumba, Step aerobik, Show dance aerobik, Power jam, Kick box aerobik, Baletnou prípravkou, a základmi tanečných štýlov.
Počas kondičnej prípravy sa venujeme ľahkej atletike, gymnastike a posilňovaniu.
Využívame Pilatesové cvičenia s loptami.
Športová príprava sa venuje žiakom komplexne, rozvíja ich kondíciu, flexibilitu, výkonnosť po fyzickej i estetickej stránke. Predchádza deformáciám a prispieva k správnemu držaniu tela a pomáha viesť k napredovaniu vlastných predispozícii, talentu, ponúka možnosť aktívneho prístupu a tvorivosti.
Žiaci v rámci predmetu absolvujú každoročne športové sústredenie, prezentujú sa na kultúrnych i športových podujatiach v rámci celého Slovenska.

Žiaci sa venujú fitnesu:

4 hodiny do týždňa každý ročník

Ivana Škrteľová, Mgr.

riaditeľka školy
POZRI PROFIL

Silvia Okenková, Mgr.

zástupkyňa riaditeľky pre šport a PR, biológia, chémia, športová príprava
POZRI PROFIL

Aktivity