Športové triedy

Športové triedy fungujú na našej škole nepretržite už od roku 1992.

27. júna 2022

Viktoria cup – memoriál Ládi Vojíře v Holiciach

Medzinárodný futbalový turnaj - Viktoria cup v Holiciach

READ MORE

21. júna 2022

Majstrovstvá Európy V4 Showtime Dance

Zlatý úspech na Majstrovstvách Európy V4 Showtime Dance v Maďarsku

READ MORE

15. júna 2022

Futbalový turnaj – Slavonski Brod v Chorvátsku

Už tradične skvelý turnaj v Slavonskom Brode

READ MORE

SIEŇ SLÁVY

Naši žiaci, ktorí sa stali známi a úspešne reprezentovali alebo reprezentujú našu krajinu doma aj v zahraničí.

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL

Športové triedy so zameraním na futbal fungujú na našej škole nepretržite od školského roku 1992/93.
Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy máme od V. ročníka po jednej triede v každom ročníku.

Žiaci sa venujú futbalu:

4 hodiny do týždňa každý ročník

Marián Néma

SPP, tréner futbalu
POZRI PROFIL

Juraj Pekár, Mgr.

TSV - SPP, tréner futbalu
POZRI PROFIL

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FITNES

Predmet ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA AEROBIK je zahrnutý v týždennom rozvrhu športovej triedy a to v dotácií 4 hodiny do týždňa.
Tréning prebieha v telocvični, posilňovni, novovybudovanej zrkadlovej tanečnej sále ako aj na vonkajšom multifunkčnom ihrisku.
Obsahový štandard je pestrý.
V rámci neho žiaci prechádzajú rôznymi druhmi aerobiku : latino aerobik, Zumba, Step aerobik, Show dance aerobik, Power jam, Kick box aerobik, Baletnou prípravkou, a základmi tanečných štýlov.
Počas kondičnej prípravy sa venujeme ľahkej atletike, gymnastike a posilňovaniu.
Využívame Pilatesové cvičenia s loptami.
Športová príprava sa venuje žiakom komplexne, rozvíja ich kondíciu, flexibilitu, výkonnosť po fyzickej i estetickej stránke. Predchádza deformáciám a prispieva k správnemu držaniu tela a pomáha viesť k napredovaniu vlastných predispozícii, talentu, ponúka možnosť aktívneho prístupu a tvorivosti.
Žiaci v rámci predmetu absolvujú každoročne športové sústredenie, prezentujú sa na kultúrnych i športových podujatiach v rámci celého Slovenska.

Žiaci sa venujú fitnesu:

4 hodiny do týždňa každý ročník

Ivana Škrteľová, Mgr.

riaditeľka školy
POZRI PROFIL

Silvia Okenková, Mgr.

zástupkyňa riaditeľky pre šport a PR, biológia, chémia, športová príprava
POZRI PROFIL

Aktivity