Športové triedy

Športové triedy fungujú na našej škole nepretržite už od roku 1992.

Warning: Illegal offset type in /data/9/1/91a09b4f-cbac-4fba-baa0-2866042130f5/skolasenergiou.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 5780

Warning: Illegal offset type in /data/9/1/91a09b4f-cbac-4fba-baa0-2866042130f5/skolasenergiou.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 5799
>

30. apríla 2021

Video pozdravy športovcov

Prezrite si vynovenú sieň slávy a nové video pozdravy od našich najúspešnejších absolventov!

ČÍTAJ

29. apríla 2021

Výsledky talentových skúšok do športových tried 2021/2022

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy so zameraním na FUTBAL a AEROBIK za školský rok 2021/2022

ČÍTAJ

14. apríla 2021

VÝBER ŽIAKOV DO ŠPORTOVÝCH TRIED 2021/2022

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2.4.20821 15:00 – 16:00, KONZULTÁCIE PRE RODIČOV záujemcov o ŠT 21.4.2021

ČÍTAJ

SIEŇ SLÁVY

Naši žiaci, ktorí sa stali známi a úspešne reprezentovali alebo reprezentujú našu krajinu doma aj v zahraničí.

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL

Športové triedy so zameraním na futbal fungujú na našej škole nepretržite od školského roku 1992/93.
Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy máme od V. ročníka po jednej triede v každom ročníku.

Žiaci sa venujú futbalu:

4 hodiny do týždňa každý ročník

Marián Néma

SPP, tréner futbalu
POZRI PROFIL

Juraj Pekár, Mgr.

TSV - SPP, tréner futbalu
POZRI PROFIL

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FITNES

Predmet ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA AEROBIK je zahrnutý v týždennom rozvrhu športovej triedy a to v dotácií 4 hodiny do týždňa.
Tréning prebieha v telocvični, posilňovni, novovybudovanej zrkadlovej tanečnej sále ako aj na vonkajšom multifunkčnom ihrisku.
Obsahový štandard je pestrý.
V rámci neho žiaci prechádzajú rôznymi druhmi aerobiku : latino aerobik, Zumba, Step aerobik, Show dance aerobik, Power jam, Kick box aerobik, Baletnou prípravkou, a základmi tanečných štýlov.
Počas kondičnej prípravy sa venujeme ľahkej atletike, gymnastike a posilňovaniu.
Využívame Pilatesové cvičenia s loptami.
Športová príprava sa venuje žiakom komplexne, rozvíja ich kondíciu, flexibilitu, výkonnosť po fyzickej i estetickej stránke. Predchádza deformáciám a prispieva k správnemu držaniu tela a pomáha viesť k napredovaniu vlastných predispozícii, talentu, ponúka možnosť aktívneho prístupu a tvorivosti.
Žiaci v rámci predmetu absolvujú každoročne športové sústredenie, prezentujú sa na kultúrnych i športových podujatiach v rámci celého Slovenska.

Žiaci sa venujú fitnesu:

4 hodiny do týždňa každý ročník

Ivana Škrteľová, Mgr.

riaditeľka školy
POZRI PROFIL

Silvia Okenková, Mgr.

Biológia, chémia, športová príprava
POZRI PROFIL

Aktivity