Trieda 2.B

Triedna učiteľka

Jana Briatková, Mgr.

1.-4.ročník

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Tatiana Marušková, Mgr.

1.-4.ročník

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Buttko Matúš
Dodok Marko
Hinca Nikolas
Janák Michal
Karcol Dominik
Oršula Juraj
Pánis Tobias
Perniš Lukas
Šubika Filip
Tonhauser Alex

Bališová Lilien
Čičmancová Laura
Dolinská Sasha
Hrabovská Michaela
Kušniarová Soňa
Kytková Ela
Rauková Letícia
Ridzoňová Adriana
Šidlová Sarah
Šimová Nina
Škulová Júlia
Šurkalová Natália

2.B

Rozvrh Hodín