Trieda 5.B

Triedna učiteľka

Slavomíra Dubinová, Mgr.

1.-4. roč., Anglický jazyk

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Alena Štorcelová, Mgr.

Biológia, Geografia

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Bartolen Matej
Číri Tomáš
Dedík Peter
Konoradský Stanislav
Kosztroba Dominik
Pánis Timon
Paukov Albert
Putnoky Leonard
Schut Adam
Staňo Erik
Svitok Marko
Svitok Matúš
Šmelko Adam
Ťažiar Dávid
Toman Timothy

Bartolenová Ella
Brtková Karin
Čičmancová Diana
Gardian Emma
Habovčíková Karolína
Hlavinková Tamara
Chudá Karolína
Kmeťová Karolína
Kupcová Zina
Lubiková Ellie
Pernišová Doris
Ulbriková Lena
Vrtielová Sára
Weissová Simona

5.B

Rozvrh Hodín