Trieda 9.C

Triedny učiteľ

Zdenka Karpinská, Mgr.

Ruský jazyk, Slovenský jazyk, Etická výchova

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Emília Dobrotková, Mgr.

Matematika, Biológia

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Benkovič Michal
Borik Marek
Daniel Dávid
Dobiš Dominik
Fabian Karol
Grabec Daniel
Grabec Jozef
Hamlík Dávid
Chrenko Damian
Juríček Ivan
Kóša Dávid
Ľachký Jakub
Lőrincz Marco
Prilinský Andrej
Szudor Slavomír
Vician Andreas

Bieleková Sabína
Grossová Vanessa
Huráková Vanesa
Klesniaková Patrícia
Majdanová Timea
Makásová Sophia
Pšenková Laura
Ráczová Nikola
Sluková Kristína
Urminská Ema
Velická Ivana

9.C

Rozvrh Hodín