Školské dokumenty

Dokumenty a žiadosti na stiahnutie

Dokumenty potrebné k zápisu do školy

1.ročník

Školské dokumenty

Dokumenty ohľadom pandémie COVID-19

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Výročné správy

Vzdelávacie programy

Rodičovské združenie

Rada Školy

Výchovný poradca

ŠKD

Jedáleň

Rozvrhy

Výzvy

Športové triedy