Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza

IČO – 36126942

Telefonický kontakt Po-Pia 7:00-15:00

046/540 44 13

riaditeľka školy:

tel. 046 540 41 09 e-mail: riaditel@skolasenergiou.sk

zástupkyne riaditeľky:

tel. 046/540 44 13 e-mail: zastupca@skolasenergiou.sk

výchovný poradca:

e-mail: vychovnyporadca@skolasenergiou.sk

školská jedáleň :

tel. 046/540 44 14 e-mail: veducasj@skolasenergiou.sk