Projekt- Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie.

V tomto projekte ide opäť o modernizáciu školstva a implementácia informačných a komunikačných technológií do vzdelávania.

 

Aktívni učitelia z celého Slovenska spolupracujú na tvorbe 14 200 digitálnych objektov, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Učitelia sa tak stávajú spoluarchitektmi moderného školstva.

Aj naša škola sa zapojila do tohto zaujímavého projektu prostredníctvom pani učiteľky PaedDr. Šimkovičovej, ktorá svojimi vytvorenými scénarmi a storyboardmi prispela k tvorbe digitálnych objektov.

Digitálne vzdelávacie objekty pomôžu učiteľom modernou a pútavou formou prezentovať učivo žiakom na základných a stredných školách. Digitálne učivo v on-line databáze dostupné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a ich rodičov zároveň zabezpečí žiakom kvalitnú domácu prípravu a prácu s overenými zdrojmi.

 

Súčasťou tejto aktivity je aj vybavenie 2 659 interaktívnych učební pre 543 560 žiakov a 42 100 učiteľov ZŠ a SŠ v 7 krajoch SR okrem BSK. Interaktívna učebňa sa skladá z interaktívnej tabule s integrovaným dataprojektorom, notebooku a ozvučenia učebne.

 

Interaktívne učebné pomôcky umožňujú u detí rozvíjať vedomosti a zručnosti s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady, ich sociálne zázemie, ale aj súčasné trendy globálneho technologického a informačného pokroku.

 

NÚCEM E-test

PREV

eTwinning

NEXT