eTwinning: medzinárodná spolupráca škôl v rámci Európy.

Spočíva v tvorbe spoločných projektov, blogov, prezentácií v cudzom ale i v rodnom jazyku. Do eTwinnigu - „partnerstvo škôl v Európe“ je zapojená i naša škola.

 

V krúžku eTwinning rozvíjame v školskom roku 2011/2012 jazykové danosti v cudzích jazykoch. Žiaci spolupracujú so zahraničnými partnerskými školami na projektoch.

Prostredníctvom nich spoznávajú kultúru, národné bohatstvo, životný štýl iných krajín. Pri tvorbe projektov využívajú informačno - komunikačné technológie - využívajú web kamery na komunikáciu s partnerskou školou v zahraničí, tvoria krátke videá a prezentácie na dané témy. I takouto netradičnou formou sa dajú rozvíjať komuni-kačné kompetencie v cudzích jazykoch.

2019: VÝMENA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC

V mesiacoch november a december sme sa opäť zapojili do e- twinning projektu  s témou Vianoc - Christmas map of Europe.

Žiaci z tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov 5.B a 6.B,spolu s vyučujúcimi Mgr.S. Dubinovou a Mgr.Z.Pösovou rozposlali vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice s vianočnými želaniami v anglickom a slovenskom jazyku do 26 zapojených škôl po celej Európe.

Zároveň sme aj my dostali 26 pohľadníc zo škôl z Anglicka, Nemecka, Českej republiky, Poľska, Chorvátska, Talianska, Španielska, Francúzska, Cypru či z Rumunska. Žiaci mali veľkú radosť a na hodinách anglického jazyka si ich so záujmom čítali.

2017: Pohľadnice pre prváčikov

V mesiaci október sa žiaci jazykovej triedy 5.B spolu s pani učiteľkami Mgr. Dubinovou a Mgr. Žalkovičovou zapojili do medzinárodného e–twinning projektu.  Žiaci vyrábali zaujímavé pohľadnice pre prváčikov zo zapojených škôl z Albánska,Bulharska, Rumunska,Poľska,Španielska a Turecka,aby ich potešili a povzbudili . Do pohľadníc napísali na hodinách angličtiny text v anglickom jazyku. Žiaci 5.B sa už sa nevedia dočkať pohľadníc pre našich prváčikov, ktoré im s radosťou odovzdajú. 

Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie.

PREV

Nadácia Orange

NEXT