Grantový program Nadácie Orange chce podporiť projekty zamerané na vzdelávanie v téme bezpečného používania komunikačných technológií.

V školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojila do 1. ročníka grantového špecializovaného programu e-školy pre budúcnosť,  ktorý vyhlásila  Nadácia Orange.

Do termínu uzávierky grantového programu bolo predložených celkom 78 projektov z celého Slovenska. Hodnotiaca komisia zo všetkých týchto projektov vybrala a odporučila na podporu 35 najzaujímavejších projektov, medzi ktoré bola prerozdelená celková suma 40 000 EUR.

Náš projekt s názvom –"NET Ochrana detí v škole i doma" vypracovala p.uč. Mgr.Mária Kubincová, bol jedným z podporených 35 projektov a aj jediným podporeným projektom z Trenčianskeho kraja.

Nadácia Orange ho podporila sumou 900 EUR.

Projekt vznikol na základe potreby ochrany žiakov pred nástrahami a hrozbami internetu a bude sa realizovať v mesiacoch február – apríl 2015.

Dokumenty projektu

Fotogaléria projektu

eTwinning

PREV

Tenis do škôl

NEXT