Tenis je ľahký, zábavný a zdravý... Začni hrať a už neprestaneš...

Od apríla 2010 odštartoval v našej škole nový projekt: Tenis do škôl ! Garantom je Slovenský tenisový zväz. Sú doň zapojené viaceré školy a samozrejme aj tá naša. So žiakmi tretích ročníkov, teda 3.A a 3.B. projekt realizu-jeme počas hodín telesnej výchovy a budeme v ňom pokra-čovať aj v štvrtom ročníku.

 

Čo je základným poslaním ?

Nechať deti hrať sa Zabezpečiť im primerané náčinie Podporovať a motivovať ich v športových činnostiach na škole Podporiť v deťoch zdravú súťaživosť, zodpovednosť ku spoluhráčom z tímu Nučiť ich základným pravidlám tenisu a počítaniu v tenise Pomôcť deťom k uvedomeniu si skutočnosti že rešpektovanie pravidiel, súpera, učiteľov, rodičov a rozhodcov je základnou súčasťou tenisu

 

Deťom sa takéto spestrenie hodín telesnej výchovy veľmi páči. Projektom ponúkame všetkým deťom možnosť bez nákladov si vyskúšať tenis, a ak oň prejavia záujem, alebo v sebe objavia talent, môžu ho naďalej rozvíjať na kurtoch, ktoré sú priamo v areáli školy !

       Mgr.Ivana Stejskalová

Fotogaléria projektu

Nadácia Orange

PREV

Ekorok 2022

NEXT