Výchovný poradca

Výchovný poradca

Mgr. Silvia Volková

kontaktný e-mail

Konzultačné hodiny:

streda 14:15 - 16:00 hod

Konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky alebo mailom.

DOKUMENTY:

02 - 03.05.2022

1. termín prijímacích skúšok na gymnáziá a SOŠ