Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Mgr. Silvia Volková

kontaktný e-mail

Konzultačné hodiny:

utorok 14:15 - 16:00 hod

Konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky alebo mailom.

12.3.2024

vytvorenie a odoslanie elektronickej prihlášky v Edupage

20.3.2024

celoslovenské testovanie T9

29.-30.4.2024

1. termín prijímacích skúšok - talentové školy

2.-3.5.2024

1. termín prijímacích skúšok - netalentové školy

6.-7.5.2024

2. termín prijímacích skúšok - netalentové školy

9.-10.5.2024

2. termín prijímacích skúšok - talentové školy