Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Mgr. Silvia Volková

kontaktný e-mail

Konzultačné hodiny:

utorok 14:15 - 16:00 hod

Konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky alebo mailom.

DOKUMENTY: