Trieda 7.A

Triedna učiteľka

Andrea Šimkovičová, PaedDr.

Chémia, Biológia, Informatika

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Erika Hlásna, Ing.

Informatika, Občianska náuka

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Barényi Jakub
Borovička Roman
Čertík Dalibor
Gatial Ivan
Hrdý Ján
Holec Mário
Kollár Lucas
Láska Tibor
Májik Jakub
Néma Sebastián
Olejár Juraj
Oršula Lukáš
Schnierer Maximilián
Vrbovský Marco
Wáclaviak Martin

Bavková Ema
Bettešová Marianna
Boorová Sofia
Mellová Natália
Pešanová Melany
Radosová Laura
Škultétyová Šarlota
Šrajerová Simona
Štefancová Natália
Tonhajzerová Sára

7.A

Rozvrh Hodín