Titul ZMUDRI ŠKOLA

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

V 2.polroku tohto školského roka absolvovala 8.A projekt ZMUDRI.  Rozvíjali a zlepšovali kritické myslenie a naučili sa brániť hoaxom.  Na základe výsledkov výstupného dotazníka boli všetci ocenení certifikátom úspešného zvládnutia jednotlivých modulov.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka