Tvorivá etika

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

5.A (2022/2023) 5.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Hľadanie pozitívnych stránok ľudskej povahy,  empatie a spolupráce potrebnej v každodennom živote žiaci vyjadrili v projekte.  Vytvorili pexeso,  v ktorom dvojice tvoria spolu  súvisiace pojmy tvoriace aspekty spokojného života v rodine i spoločnosti. Následne si skupiny pexesá vymenili a počas hry upevňovali získané zručnosti.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka