Trieda 8.B

Triedna učiteľka

Katarína Chlumská, Mgr.

Slovenský, Anglický jazyk, Etická výchova

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Emília Dobrotková, Mgr.

Matematika, Biológia

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Benzír Andrej
Černák Dávid
Fabian Alex
Fábry Alex
Fides Matúš
Chovanec Jakub
Košík Alex
Lackovič Tomáš
Píš Erik
Píža Alex
Weis Tomáš

Čepková Nelly
Hanzelová Lucia
Konoradská Kvetoslava
Pružincová Kristína
Škulová Klára
Tsyhanchuk Valeriia

8.B

Rozvrh Hodín