Trieda 7.C

Triedna učiteľka

Drábiková Petra, PaedDr.

Matematika, Etická výchova

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Zoznam žiakov

Balej Tomáš
Bolfík Damián
Csӧvari Jakub
Galanský Milan
Hromada Oliver
Kochan Matej
Kostolník Miroslav
Meliš Tomáš
Novotný Marco
Smolka Simon
Stiskala Martin
Šedík Maroš
Švarc Damián
Tupý Adrian
Valent Leon
Važan Filip

Alizay Ahmad
Baki Lea
Ďurigová Vanesa
Fabianová Karolína
Lisá Vanesa

7.C

Rozvrh Hodín