Triedny učiteľ

Mgr. Zdenka Pihíková

Ruský jazyk, slovenský jazyk, etická výchova

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Benkovič Michal
Borik Marek
Daniel Dávid
Dobiš Dominik
Fabian Karol
Grabec Daniel
Grabec Jozef
Hamlík Dávid
Chrenko Damian
Juríček Ivan
Kóša Dávid
Kováč Danilo
Ľachký Jakub
Lőrincz Marco
Prilinský Andrej
Szudor Slavomír
Vician Andreas


Klesniaková Patrícia
Majdanová Timea
Makásová Sophia
Pšenková Laura
Ráczová Nikola
Urminská Ema

7.C

Rozvrh Hodín