Trieda 6.B

Triedna učiteľka

Tatiana Niklesová, Ing.

Nemecký jazyk, Chémia

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Eva Sahuľová, Mgr.

Slovenský jazyk, Depejis

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Boor Samuel
Daňo Jakub
Dubina Andrej
Garaj Martin
Holík Adam
Kochan Lukáš
Leitman Adam
Matiaško Nicolas
Miezga Erik
Pekár Juraj
Pipíška Tomáš
Ranostaj Jakub

Horvátová Sofia
Sluková Nina
Stupavská Sofia

6.B

Rozvrh Hodín