Trieda 3.A

Triedna učiteľka

Katarína Holíková, Mgr.

1.-4.ročník

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Andrea Plšeková, Mgr.

1.-4. ročník

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Angyal Radovan
Costas Masaryk Luca
Choroba Martin
Kolesár Jakub
Matiaško Lukáš
Mičko Adrián
Mišovic Filip
Rajecký Olivier
Ranostaj Adam
Škultéty Filip

Bellanová Tatiana
Beveláguová Lea
Čičmancová Katarína
Gardian Victoria
Kanianska Viktória
Slivová Natália
Ulbriková Ema
Velická Nadia
Velická Nina

3.A

Rozvrh Hodín