Trieda 4.A

Triedna učiteľka

Eva Krajčíková, Mgr.

1.-4.ročník, Nemecký jazyk

POZRI PROFIL

Zastupujúca triedna učiteľka

Jana Homolová, Mgr.

1.-4. ročník

POZRI PROFIL

Zoznam žiakov

Bandík Martin
Betteš Daniel
Homola Marek
Horvát Adam
Jančo Tobias
Kiaba Alex
Mendel Andrej
Perniš Markus
Sliepka Samuel

Gabalová Nina
Gregušová Timea
Mesárošová Adela
Mináriková Ema
Mokošová Viktória
Múčková Alžbeta
Pisoňová Denisa
Račková Karin
Rumpelová Barbora
Schmidtová Nela
Tobiašová Timea
Uríková Nikoleta
Vidová Sofia

4.A

Rozvrh Hodín