Ukončenie projektu ZMUDRI

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Rozvoj kritického myslenia,  práca s médiami,  zdrojmi v praktických aktivitách boli cieľom projektu ZMUDRI,  ktorý sme realizovali v druhom polroku daného školského roka.  Projekt sme ukončili vypracovaním výstupného dotazníka.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka