Moderné vzdelávacie materiály na výučbu angličtiny na základných školách

Prečo EnglishOne?

 

Anglický jazyk je najvýznamnejší svetový jazyk a jeho ovládanie je kľúčové z pohľadu pracovného uplatnenia žiakov. Rodičia často pri výbere školy pre deti kladú dôraz na kvalitu výučby anglického jazyka.

EnglishOne ponúka:

Moderné metodiky a pracovné listy Interaktívne a zábavné učenie Kvalitnejšiu výučbu Kvalitný a atraktívny digitálny obsah

Prevencia sociálno-patologických javov

PREV

Modernizácia vzdelávania

NEXT