Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Cieľom národných projektov „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Projekty realizuje Ústav informácií a prognóz školstva.

V rámci týchto národných projektov sme pripravili, spravovali a hosťovali komplexné portálové riešenie pre potreby organizácie projektového vzdelávania a riadenia a administrácie projektov pre vyše 7500 účastníkov, lektorov, konzultantov, a expertov.

ENGLISHONE

PREV

Digiškola

NEXT