Turistika 1. – 6. ročník

Cieľom tohto záujmového útvaru je budovať v deťoch vzťah k voľnému pohybu v prírode, spoznávať náš región a pestovať v sebe schopnosť zdolávať prekážky. Naša činnosť je časovo upravená podľa trasy v trvaní 6 – 8 hodín. Spoznávame turistiku v každom ročnom období, pretože pre turistu neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený turista.

Fotogaléria