Na našej škole pracuje krúžok Mladý technik, ktorý v tomto roku navštevujú žiaci 5. a 6. ročníka. Deti sa pravidelne stretávajú vo štvrtok. Cieľom tohto záujmového útvaru je vzbudiť u detí záujem o prácu s rôznymi materiálmi, hlavne s drevom a plastami. Deti tohto roku na začiatku zaujala práca so stavebnicou MERKUR, z ktorej vytvárali rôzne stavby, nábytky a autíčka.

Fotogaléria