Počítačový krúžok INFOŽIAČIK je určený pre detičky prvého a druhého ročníka. Zoznamujeme sa s počítačom, učíme sa klik a dvojklik. Prejdú základnými zručnosťami, aby potom ľahšie zvládali prácu s počítačom. Naučia sa správne pracovať s klávesnicou, obrázkami, zoznámia sa s Wordom, maľovaním, učia sa byť opatrní pri práci s počítačom, vyvarovať sa nebezpečného správania na internete.

Fotogaléria