Medzinárodný deň školských knižníc

Stručný popis podujatia:

Názov podujatia v Školskej knižnici je Zrkadlenie výnimočnosti v knihách. Žiaci na druhom stupni hľadali výnimočných hrdinov nielen v školskej knižnici, ale aj v ich vnútre.

5. ročník: Ako sa kačka stala výnimočnou – hra na H. CH. Andersena

Žiaci si prečítali rozprávku Na dvore kačiek z knihy Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch a zvieratkách. Nasledoval rozhovor o prečítanom, v ktorom žiaci prišli na to, že hlavná postava kačka je záporná postava. Potom sa rozprávali , o akom človeku hovoríme, že je výnimočný. Hľadali výnimočné postavy v rozprávke. Úlohou žiakov bolo zahrať sa na rozprávkara Andersena a preštylizovať rozprávku tak, aby v nej kačka konala ako výnimočná postava. Krátke texty písali na papierové kačky, ktoré následne čítali a potom nalepili na plagát. V závere nasledovala reflexia, v ktorej si vymieňali dojmy z písania.

6. ročník: Liga výnimočných

Žiaci šiesteho ročníka vytvárali príbehy, ktoré vymýšľali podľa kníh Malí ľudia, VEĽKÉ SNY. Rozdelili sme ich do viacerých skupín po 2 – 3 žiakoch. Každá skupina si náhodne vytiahla jednu z kníh. Na výber mali knihy o: J. R. R. Tolkienovi, Coco Chanel, Fride Kahlo, Davidovi Attenboroughovi, Audrey Hepburnovej, Anne Frankovej a Marie Curie. V knihách si spolu v skupine prečítali krátky životopis daných osobností. Zistili, čo ich robilo výnimočnými. Následne sa sami inšpirovali ich životnou cestou a na základe prečítaného vytvorili krátky príbeh o hrdinovi alebo hrdinke. Využívali svoju kreativitu a tvorivosť. Príbeh mal rozsah minimálne 20 viet. Text členili na tri časti: úvod, jadro, záver. Príbeh uzavreli vlastným nadpisom. Po dopísaní príbehov skupinky dostali výkres vo veľkosti A3 a vyrábali vlastné mini knihy z ich príbehmi. Knihy majú názov Liga výnimočných. Cieľom aktivity bolo, aby žiaci objavili výnimočné osobnosti, ktoré sa ukrývajú v Školskej knižnici. Z nich si následne môžu zobrať príklad o ich vytrvalosti v honbe za životnými snami a sami sa stať výnimočnými osobnosťami, ktoré môžu zmeniť svet.

7. ročník: Čítanie z dlaní

V úvodnom rozhovore sme hľadali výnimočnosť v živote, koho, čo považujeme za výnimočné. Upriamili sme pozornosť na seba ako individuality. Následne sme do obrusov vlastných rúk zaznamenali nevšedné, neobvyklé vlastnosti, ktoré sú pre nás výnimočné. Do obrysu ľavej ruky svoje vlastné klady, na ktoré sme pyšní. Na dlaň sme napísali osobu, ktorej za to vďačíme. Keďže knihy nás sprevádzajú životom od útleho detstva, majú podiel na našej osobnosti. Do obrysu pravej ruky sme na dlaň vpísali meno literárneho hrdinu, ktorý s nami rezonuje, stotožňujeme sa s ním, pomohol nám v rozhodovaniach a pod. Do jednotlivých prstov sme uviedli vklad literárnej postavy Do nášho života.

8. ročník: List výnimočnému hrdinovi

Vo ôsmom ročníku majú žiaci už prečítaných niekoľko kníh a ukážok z literatúry. Ich úlohou preto bolo napísať list literárnemu hrdinovi, ktorého považujú za výnimočného. V liste sa mali zamerať na to, prečo ho považujú za výnimočného. Aký príklad si od neho zobrali do svojho vlastného života? Ako ich obohatilo to, že si o ňom prečítali? Tiež sa mu mohli prostredníctvom listu zdôveriť s vlastným trápením, ktoré by chceli riešiť podobne ako on/ona v knihe. V liste žiaci dodržiavali formu, ktorú ovládajú z predošlých ročníkov. Cieľom aktivity bolo, aby si žiaci uvedomili, že knihy a príbehy, ktoré čítali a našli v Školskej knižnici, sú pri ich život prínosné. Môžu im pomôcť orientovať sa vo svete. Literárne postavy, o ktorých čítali a napísali im list, zanechali v ich vnútre stopu a tým rozvíjajú svoju vlastnú výnimočnosť.

9. ročník: Kam sa podela Anna?

Filmové spravovanie témy holocaustu Kam sa podela Anna? zaznamenáva inšpirujúce dievča, Annu Frankovú. Nadviazali sme na tento príbeh čítaním úryvku z knihy Denník Anny Frankovej. Úlohou žiakov bolo po prečítaní vytvoriť podvojný denník. V následnej aktivite porovnali život Anny a svoj. Aké impulzy im prináša. Všímali si úlohu kníh v jej živote, vyjadrili, ako knihy vplývajú na ich vnútro, rozhodnutia, činy. Uviedli, ako príbehy postáv z kníh, reálne či vymyslené im pomáhajú stať sa výnimočnými, jedinečnými.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *