TAG

8. ročník

Fast fashion

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili na prednáške Fast fashion v Kass Prievidza.

READ MORE

Zaľúbená Štiavnica

Históriu mesta Banská Štiavnica zažili v priestoroch 3D expozície v historickej budove na námestí. Na záver dňa sa vybrali po stopách permoníkov a skúsili hľadať poklady v banskej štôlni.

READ MORE

Kde je Anna Franková

Film im priblížil problematiku holokaustu, prenasledovania židovského obyvateľstva, ale tiež výborné prepojenie problematiky utečencov a žiadateľov o azyl.

READ MORE

Deň s mládežou

Žiaci teda mali možnosť veľmi efektívne využiť dopoludnie, podujatie im pomohlo v rozhodovaní o ich ďalšej budúcnosti.

READ MORE

Literárna exkurzia Orava – 8. ročník

Žiaci obohatili nielen svoje vedomosti, ale posilnili i národné cítenie.

READ MORE