Kde je Anna Franková

Naši starší žiaci 7.,8.,9. ročníka sa 30. septembra zúčastnili filmového predstavenia Kde je Anna Franková. Film im priblížil problematiku holokaustu, prenasledovania židovského obyvateľstva, ale tiež výborné prepojenie problematiky utečencov a žiadateľov o azyl. Film dojemným spôsobom vykreslil utrpenie mladej Anny a jej rodiny. Veľmi pekným a pre žiakov prijateľným spôsobom im ukázal dôležitosť vzájomnej tolerancie a práva na slobodný život. Na záver filmu veru niektorým aj tiekli slabé slzy. Získané vedomosti a dojmy z filmu žiaci následne využili na hodinách slovenčiny, dejepisu a etickej výchovy, kde robili rôzne hravé aj komunikačné a poučné cvičenia.

Fotoreportáž:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *