TAG

9. ročník

Kde je Anna Franková

Film im priblížil problematiku holokaustu, prenasledovania židovského obyvateľstva, ale tiež výborné prepojenie problematiky utečencov a žiadateľov o azyl.

ČÍTAJ

Deň s mládežou

Žiaci teda mali možnosť veľmi efektívne využiť dopoludnie, podujatie im pomohlo v rozhodovaní o ich ďalšej budúcnosti.

ČÍTAJ

Stretnutie s Lakomcom

Príjemné bolo tiež osobné stretnutie s hercami po predstavení, žiaci si navzájom vymenili dojmy, mali možnosť opýtať sa zvedavé otázky a nechýbalo spoločné fotenie.

ČÍTAJ

Lyžiarsky výcvik

Na svahoch strediska Park snov Donovaly a v hosteli Vesel strávili krásnych 5 dní.

ČÍTAJ