TAG

9. ročník

Dejepisno-literárna exkurzia v Seredi

Návštevu Múzea holocaustu v Seredi sme začali vzdelávacím programom o židovskej otázke v období pred a počas existencie vojnovej Slovenskej republiky.

READ MORE

Kde je Anna Franková

Film im priblížil problematiku holokaustu, prenasledovania židovského obyvateľstva, ale tiež výborné prepojenie problematiky utečencov a žiadateľov o azyl.

READ MORE

Deň s mládežou

Žiaci teda mali možnosť veľmi efektívne využiť dopoludnie, podujatie im pomohlo v rozhodovaní o ich ďalšej budúcnosti.

READ MORE

Stretnutie s Lakomcom

Príjemné bolo tiež osobné stretnutie s hercami po predstavení, žiaci si navzájom vymenili dojmy, mali možnosť opýtať sa zvedavé otázky a nechýbalo spoločné fotenie.

READ MORE

Lyžiarsky výcvik

Na svahoch strediska Park snov Donovaly a v hosteli Vesel strávili krásnych 5 dní.

READ MORE