ARCHIVE FOR

február 2021

Poplatok za ŠKD a ŠJ na rok 2021

Vážení rodičia, poplatky za ŠKD a ŠJ sú stanovené vo VZN mesta Prievidza č. 1/2020.

READ MORE

Návrat do škôl február 2021- aktualizácia 18.2.2021

Od 22.2.2021 prechádza 1.stupeň na prezenčnú formu vzdelávania. Prosíme rodičov pri nástupe žiaka odovzdať triednej pani učiteľke Čestné vyhlásenie a súhlas so spravovaním údajov

READ MORE

Návrat do škôl 2021-aktualizácia 8.2.2021

Ministerstvo školstva vydalo nový manuál k návratu žiakov do škôl, aktualizovaný ku dňu 8.2.2021.

READ MORE