Interaktívna hodina chémie

Dňa 24. mája sa na našej škole uskutočnila interaktívna hodina chémie, ktorá bola určená pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka. Tento vzdelávací zážitok umožnil žiakom sledovať rôzne chemické pokusy, ktoré demonštrovali prepojenie chémie a fyziky s každodenným životom.

Počas hodiny sa žiaci mali možnosť oboznámiť s fascinujúcimi experimentmi, ktoré im ukázali, ako chemické reakcie a fyzikálne procesy fungujú a aké dôležité sú pre pochopenie prírodných javov a ako môžu byť využité v reálnom živote

Interaktívna forma výuky umožnila žiakom nielen pasívne sledovať, ale aj aktívne sa zapojiť do experimentov. Mohli klásť otázky, diskutovať o výsledkoch a tak lepšie pochopiť prepojenie teoretických poznatkov s praktickým použitím.

Táto hodina chémie nielenže obohatila vedomosti žiakov, ale aj prebudila ich záujem o prírodné vedy. Veríme, že podobné aktivity budú naďalej inšpirovať našich študentov k objavovaniu a štúdiu chémie a fyziky.

Fotoreportáž:

Tags :

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *